किशोरमध्ये कविता :- खरच किती सहजतेने आपण आपल्या मनातील भाव भावनेला कागदावर उमटवतो, त्यांना शब्दरूप देतो, आणि ती कविता लोकार्पण करतो, अर्थात ती कुठल्यातरी मासिकात, वर्तमानपत्रात छापून येते....आपल्याला दादही मिळते....पण जेव्हा आपल्या बालकवितेला किशोरमध्ये स्थान मिळतं तेव्हा बात कुछ औरच असते.....झालं असं की,किशोरच्या फेब्रुवारी २०१३च्या अंकात माझी 'नक्कल-बक्कल' ही कविता प्रकाशित झाली आणि मला खूप फोन आले...अजूनही येत आहेत. त्यात प्रामुख्याने कवी उत्तम कोळगावकर,कैलास दौंड,भोर मधील शिक्षक,मुरुड जंजिरा येथील शाळेतील मुख्याधापकही आहेत. या मुख्याधापकांनी तर मला विचारलं ,मी ही 'नक्कल-बक्कल' कविता मुलांना शिकवली तर चालेल का? मी म्हटलं,हो म्हणजे तुम्ही मुलांना ऑफ पिरियडला ही कविता मुलांना वाचून दाखवू शकतात.....तर ते म्हणाले की नाही ही कविता मला मुलांना शिकवायची आहे....या कवितेत चांगले नाट्य आहे..... आता त्यांच्या इतक्या चांगल्या अभिप्रायानंतर मी बापडी काय बोलणार ? माझ्या लहानपणापासून मी किशोर वाचत आहे....आणि त्याच किशोरमध्ये माझी कविता यावी... अशावेळी खूपच छान वाटतं......सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!
आणि हो,धन्यवाद आव्हाड सर, किशोरमध्ये कविता पाठवायला सांगितल्याबद्दल !
'नक्कल-बक्कल'
खेळता खेळता बंडू धप्पकन पडला
लागलं नाही काही,पण मुद्दामच रडला
जोरात लागलं म्हणे,मला बॉगचे(Bag) बक्कल,
ताईने ओळखली त्याच्या रडण्याची नक्कल
'रडू नको बंड्या,मोठ्ठा होईल बाऊ
खाता नाही येणार तुला,बाबांनी आणलेला खाऊ'
तिने असं म्हणताच,बंडू एकदम चुप्प बसला
सुपरमनला(Superman) लागत नाही,असं म्हणत जोरात हसला....
ज्योती कपिले
किशोर फेब्रुवारी २०१३

13 नोव्हेंबरच्या ठाण्याच्या लोकसत्तेत आलेली माझी बालकथा वाचण्यासाठी मिलेनियम वरुण हा font डाऊनलोड करा just click on link...Thanks" Loksatta"


However if your browser doesnt support dynamic fonts
or if you face any problems in viewing the contents,
please download the MillenniumVarun font from here.
( Install MillenniumVarun.ttf font to your windows/fonts folder.), 


                    KçíUCççÇ 
mçkçÀçUçÇ Gþu³ççJçj jççÆOçkçÀçvçí çÆl箳çç yçí[©cçuçç pççí[Óvç Dçmçuçíu³çç iç®®ççÇlççÇuç Pçç[çbvçç HççCççÇ Iççuçç³ç®çí cnCçÓvç iç®®ççÇ®çí oçj GIç[uçí. mçcççíj yçIçlçí lçj kçÀç³ç? iç®®ççÇlç cççí[kçw³çç-lççí[kçw³çç KçíUC³ççb®çç mç[ç Hç[uçíuçç nçílçç.
`` nb, ní Jçj®³çç mççÆ®çvç®çí kçÀçcç çÆomçlç³ç.çÆyççqu[biçcçO³çí mçiçȳççbHçí#çç uçnçvç lççí®ç Dççní,yççkçÀçÇ®ççÇ cçáuçb Dççlçç cççíþçÇ PççuççÇlç.lççÇ Dçmçb kçÀçnçÇ JççiçCççj vççnçÇlç.''Dçmçb HçáìHçáìlç lççÇ SkçíÀkçÀ KçíUCççÇ G®çuçÓvç çÆHçMçJççÇlç þíJçÓ uççiçuççÇ. çÆoJçmçYçj çÆlçvçí mççÆ®çvç®ççÇ lççí KçíUCççÇ I³çç³çuçç ³çíF&uç cnCçÓvç Jççì HçççÆnuççÇ.HçCç lççí kçÀçnçÇ Dççuçç vççnçÇ....